SOSYAL MEDYADA E-REKLAM ÖDEMELERİNE KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI GETİRİLDİ.

SOSYAL MEDYADA E-REKLAM ÖDEMELERİNE KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI GETİRİLDİ.


19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri için dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler %15 oranında kurumlar vergisi kesintisine tabi tutulmuştur. Bu hizmetlere aracılık eden dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler de vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Bu hizmetler karşılığında tam veya dar mükellef gerçek kişilere yapılan ödemeler de %15 oranında gelir vergisi tevkifatına tabi kılınmıştır. Tam mükellef kurumlara yapılan e-reklam ödemeleri için oran %0 olarak belirlenmiştir.

 

Tam mükellef aracı kurumlar tarafından, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin tahsil edilen bedellerin, internet ortamında reklam hizmeti veren asıl hizmet sunucusu dar mükellef kuruma ödenmesinde, bu ödemeler üzerinden tam mükellef aracı kurum tarafından %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, facebook, google, youtube, instagram gibi sosyal medya platformlarında verilen reklamlar için dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Dar mükellef kurumlardan alınan e-reklam hizmetlerinde bu nedenle hem KDV hem de kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

Vergi kesintisi, 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için yapılacaktır. Hizmet bu tarihten önce verilmiş olsa dahi, anılan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır.

 

Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 17 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı yayımlanmış olup gelişmelerin izlenmesi önerilmektedir.