BANKACILIK, ÖDEME SİSTEMLERİ ve SERMAYE PİYASASI HUKUKU

Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Sermaye Piyasası Hukuku Alanında Uzmanlık ve

Geniş Tecrübemize Dayalı Olarak Sağladığımız Hukuki Hizmetler Aşağıdaki Gibidir:

  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve buna dayanarak çıkartılan Yönetmelikler ve Karar, Tebliğ ve Talimatlar konularında hukuki  danışmanlık hizmetleri,
  • 6493 sayılı Kanun ve bulara dayanarak çıkartılan Yönetmelikler ve Karar, Tebliğ ve Talimatlar konularında hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri,
  • Halka açık şirketlerin taraf olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinin yürütülmesi