Blog

19/07/2019 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 7186 sayılı Kanunun 26. Maddesi ile  6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun “Karşılıklar” başlıklı 16 ncı maddesinde yapılan değişiklikler hk. KANUN NE GETİRDİ? Dava ve icra aşamasında bulunmayan veya konkordato, yüksek harç tutarı nedeniyle dava açılmak istenmeyen......

19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri için dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler %15 oranında kurumlar vergisi kesintisine tabi tutulmuştur. Bu hizmetlere aracılık eden dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler de vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Bu hizmetler karşılığında tam......

15/07/2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’la (bundan sonra kısaca Kanun olarak ifade edilecektir) kurulan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı”nın en önemli geliri olarak ihdas edilen turizm payı ile ile ilgili düzenleme, 01/10/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu çalışmamızda, turizm payı ile ilgili belirsizlik arz eden konular üzerinde durulmuştur. ...

5811, 6111, 6486, 6736 ve 7143 sayılı Kanunlarla düzenlenen yurt dışında veya Türkiye’de bulunan ancak işletmelerde kayıtlı olmayan varlıkların beyan edilip vergi incelemesine konu edilmemesi uygulaması 7186 sayılı Kanunla tekrar uygulamada. Varlık beyanı yoluyla incelemeye tabi olmama imkanı bu Kanunların gelişimi içerisinde çok cazip ve......