GÜMRÜK, DIŞ TİCARET ve KAMBİYO HUKUKU

Gümrük ve Dış Ticaret Hukuku Alanında Uzmanlık ve Geniş Tecrübemize

Dayalı Olarak Sağladığımız Hukuki Hizmetler Aşağıdaki Gibidir:

  • Sübvansiyon ve damping soruşturmalarının yürütülmesi,
  • Gümrük işlemlerine ilişkin sonradan kontrol teftişlerinde danışmanlık verilmesi,
  • Yatırım ve dış ticaret teşvik programları konularında danışmanlık verilmesi,
  • Serbest bölgeler mevzuatı konusunda danışmanlık verilmesi,
  • KKDF mevzuatına ilişkin danışmanlık verilmesi,
  • Kontrol ve denetimler sonucunda tebliğ edilen gümrük vergileri ve cezalara karşı uzlaşma, itiraz ve dava süreçlerinin yönetilmesi,
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile ilgili davaların yürütülmesi,
  • 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 32 sayılı Karar, Cumhurbaşkanlığı Kararları ve buna ilişkin Tebliğler konusunda yazılı görüş ve rapor hazırlanması