İŞ HUKUKU

İş Hukuku Alanında Uzmanlık ve Geniş Tecrübemize Dayalı

Olarak Sağladığımız Hukuki Hizmetler Aşağıdaki Gibidir:

  • Belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması,
  • İkale süreçlerinin yönetilmesi,
  • İşçi ve işveren feshi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Toplu işçi çıkarma uygulamalarının planlanması,
  • İşin, işyerinin devri veya sözleşmesinin devri ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • İş hukuku ile ilgili yazılı görüş ve rapor hazırlanması,