KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Alanında Uzmanlık ve Geniş Tecrübemize

Dayalı Olarak Sağladığımız Hukuki Hizmetler Aşağıdaki Gibidir:

 • Sektöre ve şirkete özel kişisel verilerin korunması hukuku eğitimleri,
 • Kişisel veri işleme envanterinin hazırlanması,
 • Kişisel veri işleme envanterinde yer alan veri işleme ve aktarımları için Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı çerçevesinde Uyumluluk Raporunun hazırlanması,
 • Kişisel verilerin korunması bakımından hazırlanması gerekli veri saklama ve imha politikası gibi politika ve prosedürlerin hazırlanması,
 • Veri Konusu kişiler için aydınlatma ve açık rıza gibi hukuki metinlerin hazırlanması,
 • İlgili kişilerin başvurularının cevaplandırılması süreçlerinin tasarlanması,
 • Şirket sözleşmelerinin Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına uyumluluk bakımından incelenmesi ve güncellenmesi,
 • Saklama ve imha sürelerini gösteren tablonun hazırlanması,
 • Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirlerin alınması kapsamında Şirkete özel iyi uygulama örneklerinin tasarlanması,
 • Veri Sorumluları Siciline kayıt işlemlerinin yönetilmesi,
 • Yurt dışına veri aktarımı için taahhüt yoluyla Kişisel Verilerin Korunması Kuruluna izin başvurusu yapılması