REKABET HUKUKU

Rekabet Hukuku Alanında Uzmanlık ve Geniş Tecrübemize Dayalı

Olarak Sağladığımız Hukuki Hizmetler Aşağıdaki Gibidir:

  • Sektöre ve şirkete özel Rekabet hukuku eğitimleri,
  • Rekabet Hukuku uyum programlarının hazırlanması ve denetimi,
  • Şirket sözleşmelerinin rekabet hukukuna uyumluluk bakımından incelenmesi ve güncellenmesi,
  • Pişmanlık başvurularının hazırlanması ve sürecin yönetilmesi,
  • Birleşme ve Devralma bildirim formunun hazırlanması ve izin başvurusunun yapılması,
  • Yerinde inceleme, birleşme-devralma veya sektörel bilgi talepleri için danışmanlık verilmesi,
  • Rekabet önaraştırma ve soruşturmalarında hukuki danışmanlık sağlanması,
  • Dağıtım sistemlerinin Rekabet Hukuku’na uygun olarak planlanması,
  • Rekabet Hukukuna uygun muhasebe sistemi yapılandırılması.