Şenol KOCAER

Profesyonel Deneyim:

 

Rekabet Kurumunda 5 yıl süreyle Rekabet Uzmanı olarak görev almıştır. Sonrasında, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunda 10 yıl süreyle Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. Kamu kariyeri süresince seramik, hızlı tüketim ürünleri, içecek, tekstil, tarım, inşaat, otomotiv, sigorta, sağlık gibi farklı sektörlerden birçok şirketle ilgili soruşturma ve incelemerde görev almıştır.

 

15 yıllık kamu kariyerinden istifa ederek ayrılması ve avukatlık stajını tamamlaması sonrasında yaklaşık 5 yıldır Egemenoğlu Hukuk Bürosu ve Deloitte, İstanbul ofisinin Vergi&Hukuk departmanında özel sektör deneyimi ve uygulaması kazanmıştır. Şuanda bağımsız olarak kendi ofisini işletmektedir.

 

İstanbul Barosuna kayıtlı bir Avukat olarak ticaret, iş, vergi, rekabet, dış ticaret, yatırım, gümrük, kişisel verilerin korunması hukuku konularında uzmanlaşmıştır. Şirket kuruluşları, ana sözleşme hazırlanması, tadilleri ve tescil işlemleri, birleşme, devralma, bölünme ve tasfiye konularında Şirketler Hukuku ve Vergi Hukuku bakımından uzmandır. Vergi, rekabet, birleşme & devralmalar hukuku alanlarında bir kitabı ve vergi, rekabet, kamu teşvikleri, ticaret, kişisel verilerin korunması gibi hukuk dallarında çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

 

Eğitim Bilgileri:

 

Lise eğitimini Ankara Maliye Meslek Lisesinde; Lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Ayrıca, Viyana Ekonomi Üniversitesinde Uluslararası Vergi Hukuku alanında hukuk yüksek lisans programına katılmıştır.

 

Mesleki Belgeler: Avukatlık Ruhsatı, YMM Ruhsatı, SPK Bağımsız Denetçi Belgesi

 

Yabancı Dil: İngilizce (Okuma, yazma, konuşma ileri düzey)

 

Yayımlanmış Eserleri:

Kitaplar:

 

Tezler:

  • Kartellerle Mücadelede Pişmanlık Programlarının Uygulanması, Rekabet Uzmanlığı Tezi, Rekabet Kurumu www.rekabet.gov.tr)
  • Vergi Teşviklerinin Rekabet Üzerindeki Etkisi (Vergi teşvikleri konusunda Avrupa Birliği rekabet ve devlet yardımları kurallarının uygulamaları ve Türk mevzuatındaki vergisel teşviklerin bu uygulamalar çerçevesinde irdelenmesi), Hesap Uzmanları Kurulu Yeterlik Etüdü.
  • Disallowance of interest deductions in Article 81 of the CCCTB draft proposal, Wirtschaftsuniversitaet (Vienna University of Economics and Business), International Tax Law, Master Thesis.

 

Makaleler:

0 (505) 458 63 95
skocaer@kocaer.av.tr