ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketler Hukuku Alanında Uzmanlık ve Geniş Tecrübemize

Dayalı Olarak Sağladığımız Hukuki Hizmetler Aşağıdaki Gibidir:

  • Alternatif şirket veya iş yapılanmaları ve seçilen organizasyonun kuruluşu hizmetleri,
  • Adres değişikliği, şube kuruluşu ve kapanışı, yönetim kurulu üyesi/müdür değişikliği, sermaye artırımı ve azaltımı, iç yönerge hazırlanması, genel kurul yapılması gibi işlemlerin yürütülmesi,
  • Birleşme, tam veya kısmi bölünme, tür değişikliği, hisse değişimi, kendi payını iktisap etme gibi şirket yeniden yapılandırılması hizmetleri,
  • Şirket, şube veya irtibat bürosu tasfiye süreçlerinin yönetilmesi,
  • Sermayenin kaybı veya borca batıklık konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ve bu çerçevede konkordato, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma ve iflas süreçlerinin takibi.